Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki  (PSML)  

Jest organizacją reprezentującą interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw (Logistyki i Zakupów), działającą na rzecz wzrostu prestiżu tych dziedzin i ich menedżerów w Polsce. Celem PSML jest tworzenie forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania zakupowego i logistycznego, tworzenie i promowanie dobrych praktyk biznesowych, działanie na rzecz silnej pozycji zawodowej menedżerów łańcucha dostaw oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

PSML jest członkiem The International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) oraz The European Logistics Association (ELA).

Jako PSML realizujemy założone cele poprzez organizowanie seminariów, konferencji, kongresów oraz innych spotkań, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, rozpowszechnianie informacji o działalności PSML i innych godnych polecenia inicjatywach służących rozwojowi stowarzyszenia i środowiska. PSML jest współorganizatorem konferencji  PROCON/POLZAK 2016, będącej największym wydarzeniem dla branży zakupowej w Polsce oraz Konkursu „Lider Zakupów”.

Zapraszamy na nasza stronę  www.psml.pl

Partnerzy
Partnerzy medialni